Osnove Managementa

Management se smatra procesom i ukupnim aktivnostima koordiniranja ljudskih i materijalnih resursa radi obavljanja određenih (poslovnih) zadataka i postizanja određenih (poslovnih) ciljeva. Tim je učinkovita skupina malog broja ljudi komplementarnih vještina koji su jednako usmjereni zajedničkoj svrsi postojanja, zajedničkim ciljevima, a čiji je rad organiziran tako da su jedni o drugima ovisni.

MaLu poslovno savjetovanje prenošenjem svog dugogodišnjeg iskustva u vođenju timova, kroz osmišljeni modul Osnove Managementa, pomaže svojim partnerima, bilo da se radi o velikim korporacijama, malim tvrtkama, neprofitnim organizacijama, kako što kvalitetnije i u adekvatnom vremenskom roku unaprijediti različite aspekte poslovanja koji se odnose na planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovnih aktivnosti u cilju postizanja određenih ciljeva organizacije.

Naš modul Osnove Managementa uključuje slijedeće komponente:

  • Planiranje: Određivanje ciljeva organizacije, razvoj strategija za njihovo postizanje i utvrđivanje koraka koji će biti poduzeti kako bi se ti ciljevi postigli.
  • Organiziranje: Organiziranje resursa organizacije (ljudi, novac, materijali, itd.) kako bi se osiguralo učinkovito izvršavanje planova i ciljeva.
  • Vođenje: Motiviranje i usmjeravanje zaposlenika, donošenje odluka, rješavanje problema i osiguravanje da se poslovne aktivnosti izvršavaju u skladu s ciljevima organizacije.
  • Time management: Upravljanje vlastitim vremenom, određivanje prioriteta i kontrola i el Kontrola: Praćenje i evaluacija poslovnih aktivnosti kako bi se osiguralo da se postižu postavljeni ciljevi i da se poboljša učinkovitost i učinkovitost organizacije iminacija kradljivaca vremena.
  • Komunikacija: Učinkovita i pravovremena komunikacija između menadžera, zaposlenika i drugih dionika kako bi se osiguralo da svi razumiju ciljeve i planove organizacije te da se uspješno postignu.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: