Timski coaching

Kada se Vaš tim nađe u situaciji s kojom se ne zna nositi, to je trenutak kada mu je potreban savjet stručnjak koji situaciju sagledava na drugačiji način, stručnjak koji će procesom Timskog coachinga pomoći Vašem timu i njegovim pojedincima da dobro razumiju poslovne izazove, te stajališta ostalih članova tima u vezi sa navedenim izazovima.

MaLu poslovno savjetovanje tijekom procesa Timskog coachinga, radi s cijelim timom kako bi se utvrdili ciljevi i planovi rada, te kako bi se razvile vještine komunikacije, suradnje i rješavanja problema. Ovaj proces obično uključuje različite aktivnosti poput radionica, individualnih razgovora, vježbi.

Bit timskog coachinga je uvjerenje kako je rješenje za uspjeh tvrtke unutar same tvrtke. Sve informacije koje su potrebne za donošenje odluka postoje negdje u tvrtki. Samo je pitanje kako osigurati da ta informacija dođe na pravo mjesto i u pravo vrijeme. Također nijedan problem unutar tvrtke ne može se posve riješiti ako su zanemareni njezina kultura, povijest, nesvjesni modeli, organizacijske traume i kolektivna siječanja spremljena u organizacijsko tkivo. I upravo temeljem navedenog uvjerenja i praktičnog višegodišnjeg iskustva, MaLu poslovno savjetovanje će pomoći tvrtkama/timovima i članovima timova da što kvalitetnije i učinkovitije rješe izazove koje nosi dinamično poslovanje.

Primjena procesa Timskog coachinga ima mnoge prednosti za sami tim i tvrtku u okviru koje tim djeluje, uključujući poboljšanje produktivnosti, smanjenje stresa, povećanje zadovoljstva na poslu i jačanje timskog duha. Važno je napomenuti da je timski coaching proces koji se obično provodi na duže vrijeme, s ciljem dugoročnog poboljšanja timskih performansi i razvoja tima.

Timski coaching donosi dodatnu vrijednost najviše prilikom nekih reorganizacijski promjena, uvođenja novih načina rada ili novih procesa rada. Korištenjem ovog procesa postiže se dubinsko razumijevanje i prihvaćanje promjena. Također to je zahvalna metoda i kada članovi tima nisu spremni razumjeti i prihvatiti optimalna ili nametnuta rješenja. Timskim coachingom rješavamo i konflikte koji se pojavljuju kod promjena pristupa poslovanju kada reorganizacija izaziva različite emocije i otpore.

Tijekom procesa Timskog coachinga zajedno ćemo proći kroz slijedeće faze procesa:

  • Utvrđivanje ciljeva tima, zajedno s članovima tima, kako bi se moglo planirati aktivnosti i fokusirati na postizanje zajedničkih ciljeva.
  • Analiza trenutnih timskih performansi kako bi se utvrdile snage, slabosti i prilike za poboljšanje
  • Razvoj plana djelovanja: Na temelju ciljeva i analize timskih performansi, koji obuhvaća aktivnosti i metode koje će se koristiti kako bi se postigli ciljevi tima.
  • Redovito praćenje napredaka tima i prilagođava plan djelovanja prema potrebi. Također, evaluira se koliko su ciljevi postignuti i donose se odluke o daljnjim koracima

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: